Praktische informatie

Contactgegevens

INGE VION BVBA
Stationsplein 13a – 9500 Geraardsbergen
Telefoon: 054/421975
E-mail:  geraardsbergen@crelan.be
FSMA: 0668841031
RPR: 0668841031

Openingsuren

Maandag voormiddag namiddag op afspraak
Dinsdag voormiddag namiddag op afspraak
Woensdag voormiddag namiddag op afspraak
Donderdag voormiddag namiddag op afspraak
Vrijdag voormiddag namiddag op afspraak
Zaterdag gesloten

Maak uw afspraak bel 054/421975 of kom langs tijdens onze openingsuren.

Ons kantoor is ingeschreven als Onafhankelijk verzekeringsmakelaar & bankagent in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 0668841031, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden kredietagent en in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten bankagent.

Onze maatschappelijke zetel is gelegen te Stationsplein 13a, 9500 Geraardsbergen

Bankagentschap voor Crelan Bank

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon of e-mail.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Bevoegd toezichthoudende autoriteit binnen de FOD Economie

Koning Albert II laan 16
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
tel.: 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

OMBUDSMAN IN FINANCIELE GESCHILLEN

Ombudsfin is bevoegd voor Consumentenklachten en klachten van ondernemingen over bestaande kredieten

North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be
Website : www.ombudsfin.be

Contacteer ons voor een afspraak of meer info